Rozwiązania do zarządzania flotą pojazdów transportu pasażerskiego

Przejmij pełną kontrolę nad operacjami floty i zapewnij doskonałą obsługę pasażerów dzięki rozwiązaniom telematycznym firmy Geotab.

Zaplanuj demo

Jak firma Geotab może pomóc Twojej flocie autobusów i pojazdów pasażerskich?

Bezpieczniejsi pasażerowie

Aktywnie zarządzaj konserwacją floty, aby pojazdy działały płynnie, jednocześnie monitorując zachowanie kierowców w celu promowania bezpieczniejszej jazdy.

Niższe koszty operacyjne

Zwiększ oszczędność paliwową poprzez uzyskanie wglądu w trendy zużycia paliwa, dane dotyczące wydajności silnika i nieekonomiczne zachowania kierowców.

Dłuższy czas pracy pojazdów bez przestojów

Monitorowanie na żywo danych silnika i kodów usterek pojazdu ułatwia przejście od konserwacji reaktywnej do aktywnej.

„Wierzymy, że wnosimy istotny wkład w poprawę jakości powietrza, jednocześnie zmniejszając poziom stresu naszych kierowców i zwiększając rentowność”.

 

Przeczytaj studium przypadku


Peter Hecker | Starszy specjalista ds. telematyki w firmie DB Regio Straße

Zmniejszenie zużycia paliwa i emisji CO2

Aktywnie kontroluj zużycie paliwa i popraw wydajność ekojazdy, aby zmniejszyć zużycie paliwa i związane z tym emisje spalin wpływające na klimat i zdrowie. Dokładnie mierz postępy w realizacji celów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Uzyskaj informacje potrzebne do elektryfikacji floty, dalszego zmniejszenia emisji CO2 i poprawy lokalnej jakości powietrza. 

Emissions report page screenshot
EV Charging List View

Zwiększ wydajność floty pojazdów transportu pasażerskiego

Oprogramowanie do konserwacji floty firmy Geotab zapewnia zespołowi serwisowemu dostęp w czasie rzeczywistym do usterek diagnostycznych pojazdów i krytycznych danych silnika. Dzięki temu Twoi specjaliści mogą ustalać priorytety napraw i rozwiązywać drobne problemy, zanim przybiorą one na sile i staną się bardziej kosztowne. Pomaga również skrócić czas przestoju pojazdów i zapobiec kosztownym i niepotrzebnym awariom, które w przeciwnym razie wpłynęłyby na wydajność i jakość usług. 

Zadbaj o bezpieczeństwo i zadowolenie kierowców

Zapewnij kierowcom informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat zbyt agresywnego stylu jazdy, aby zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i społeczności lokalnej. Zmniejsz zużycia paliwa i energii oraz koszty konserwacji dzięki mniejszemu zużyciu pojazdów wynikającemu z nowego, spokojnego stylu jazdy kierowców. 

Driver safety scorecard preview
This is placeholder Alt Text

Zwiększ wydajność floty, aby zapewnić optymalną obsługę pasażerów

Gdy Twoja firma przewozi pasażerów, bezpieczeństwo, optymalizacja i konserwacja floty są najważniejsze. Rozwiązania firmy Geotab do zarządzania flotą zapewniają dostęp w czasie rzeczywistym do praktycznych informacji, dzięki czemu pojazdy są w optymalnej kondycji, a firma działa płynnie. Rezultatem jest wyjątkowa obsługa pasażerów oraz terminowe i niezawodne świadczenie usług, zwiększające prawdopodobieństwo ponownego nawiązania współpracy. 

woman on bus

Zalety Geotab

  • Popraw bezpieczeństwo floty, obsługę kolizji oraz obniż składki ubezpieczeniowe dzięki aktywnemu wglądowi w obraz z kamery samochodowej zintegrowanej z rozwiązaniem telematycznym.
  • Zwiększ wydajność kierowców, umożliwiając przyjazną rywalizację w oparciu o kryteria bezpiecznej jazdy.
  • Zapewnij pasażerom płynniejszy i bezpieczniejszy transport dzięki informacjom zwrotnym dla kierowcy na temat jego stylu jazdy.
  • Zapewnij łatwą zgodność z przepisami dotyczącymi czasu pracy i prowadzenia pojazdu dzięki naszemu rozwiązaniu do zdalnego pobierania danych z tachografów.
  • Zapewnij doskonałą obsługę klienta dzięki informacjom dotyczącym całej floty w czasie rzeczywistym, w tym danym na żywo dotyczącym stanu pojazdu i postępu realizacji trasy w celu poprawy punktualności.
  • Ogranicz przestoje pojazdów i koszty konserwacji dzięki konserwacji predykcyjnej opartemej na kodach usterek i krytycznych danych silnika.
  • Zmniejsz zużycia paliwa i emisję CO2 floty dzięki aktywnemu monitorowaniu czasu pracy na biegu jałowym oraz zużycia i oszczędności paliwa w pulpicie nawigacyjnym Green Fleet.
  • Uzyskaj pomoc na drodze do elektryfikacji dzięki dokładnym informacjom na temat zużycia energii, aktywności ładowania i stanu naładowania pojazdów elektrycznych.
Zobacz broszurę

Często zadawane pytania

Oprogramowanie do zarządzania flotą firmy Geotab pomaga Twojej firmie w czterech kluczowych obszarach. Kierowcy mogą korzystać ze szkoleń i pomocy w czasie rzeczywistym, dzięki czemu podnoszą swoje umiejętności i prowadzą pojazd w bezpieczniejszy sposób. Pasażerowie zyskują na bardziej niezawodnej i płynnej obsłudze, co zwiększa prawdopodobieństwo ponownego nawiązania współpracy. Twoja firma zyskuje na obniżeniu kosztów operacyjnych oraz lepszym nadzorze i kontroli. A Twoja flota może osiągnąć swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki aktywnym analizom, które pomogą Ci zmniejszyć zużycie paliwa i przejść na napęd elektryczny. 

Platforma zarządzania flotą MyGeotab firmy Geotab jest niezawodna, bezpieczna i skalowalna, z zaawansowanymi funkcjami bezpieczeństwa, które umożliwiają jej certyfikację pod kątem rygorystycznych standardów szyfrowania, uwierzytelniania i zgodności. Jest w stanie pobierać dane z ponad 9000 marek pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE) oraz z setek modeli pojazdów elektrycznych. 

 

Zaawansowana diagnostyka i logika krzywych inteligentnie gromadzą dane pojazdu w czasie rzeczywistym w celu dalszego rozwijania i doskonalenia funkcji. Opatentowany przez firmę Geotab algorytm rejestrowania krzywych zwiększa dokładność rejestrowania danych pojazdu, umożliwiając flotom działanie z większą wydajnością, a nasze ciągłe innowacje w modelach SI dostarczają praktycznych informacji, które pozwalają operatorom zmaksymalizować czas pracy pojazdów.

Firma Geotab z pasją wspiera swoich klientów w ograniczaniu ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. Nasze rozwiązanie do zarządzania flotą transportu pasażerskiego pozwala operatorom autobusów i autokarów zmniejszyć zużycie paliwa poprzez poprawę wydajności ekologicznej jazdy pracowników i uzyskanie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym na temat zużycia paliwa i wydajności. Oprogramowanie do optymalizacji tras może zmniejszyć całkowity przebieg, a szkolenia dla kierowców dotyczące ekologicznej jazdy mogą aktywnie redukować zarówno hałas, jak i zanieczyszczenie powietrza poprzez wpajanie odpowiedniego stylu jazdy. Pulpity nawigacyjne i raporty w MyGeotab ułatwiają zgłaszanie postępów w realizacji celów zrównoważonego rozwoju floty.

 

Firma Geotab obsługuje również większość modeli pojazdów elektrycznych na rynku i wspiera przejście na napęd elektryczny dzięki informacjom o aktywności ładowania, zużyciu energii i stanie naładowania.   

Uczyń swoją flotę bezpieczniejszą, sprawniejszą, płynniejszą i bardziej ekologiczną!

Dowiedz się, w jaki sposób nasze oprogramowanie internetowe i telematyka pojazdów mogą pomóc Ci przejąć pełną kontrolę nad flotą transportu pasażerskiego i przygotować ją na przyszłe wyzwania.