Skip to main content

Analyse voor oplossingen slimme steden en het slimme wagenpark

Maak van uw voertuigen smart city sensoren om het regionale verkeer veiliger te maken, het aantal files terug te dringen en de activiteiten in de stad te stroomlijnen.

Bruikbare gegevensinzichten voor slimme steden

Door gegevens van gekoppelde voertuigen te combineren met externe bronnen en door machine-learning en analyses toe te passen, kunnen gegevens worden omgezet in bruikbare, slimme inzichten in steden. Met deze inzichten kunnen gemeenten het plaatselijke verkeer, de verkeersveiligheid en de wegomstandigheden in kaart brengen, de uitstoot van broeikasgassen terugdringen en investeringen in digitale infrastructuur rechtvaardigen.

Belangrijkste voordelen

Verkeersoptimalisering

Krijg cruciale inzichten in al het stadsverkeer om de bestaande verkeersefficiëntie te analyseren en toekomstige investeringen in slimme transporttechnologieën te rechtvaardigen. Gebruik gegevens om verkeersopstoppingen te beheren, de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten door op veranderende wegomstandigheden te anticiperen en reageren.

Veiligheidsinzichten voor veiligere wegen

Maak gebruik van gegevenssets afkomstig van verbonden voertuigen om gevaarlijke verkeersomstandigheden te beoordelen en proactief inwoners te waarschuwen indien nodig, bijvoorbeeld over het rijden in gebieden met een hoog risico, gevaarlijke rijomstandigheden en maatregelen om de hoeveelheid verkeer te beperken.

Milieuvoordelen

Door hyperlokale luchtkwaliteit, emissies en plekken waar voertuigen lang stilstaan in kaart te brengen, kunnen duurzaamheidskantoren en -afdelingen bepalen in welke gebieden de luchtverontreiniging het grootst is en proactief oplossingen implementeren die de risico's voor inwoners beperken of elimineren.

Krijg inzicht in uw lokale transportomgeving

Dee inzichten van Geotab in de slimme stad zijn bedoeld om specifieke belanghebbenden en inwoners van de stad op te leiden met datagestuurde en bruikbare informatie. Deze informatie kan worden gebruikt om veranderingen te rechtvaardigen, strategische gemeentelijke investeringen in technologieën voor de slimme stad te ondersteunen en zelfs toekomstige gedragingen of activiteiten te voorspellen.
  • Verminder verkeersgerelateerde doden en verwondingen
  • Luchtkwaliteit op hyperlokaal niveau in kaart gebracht
  • Dynamische fasering van de verkeerssignalen
  • Ongevallendetectie met realtime meldingen
  • Stroomlijning van commerciële goederenstroom
  • Proactief dispatchen van hulpverleners
  • Trendrapporten over stationair draaien en brandstofverbruik
  • Lagere uitstoot van broeikasgassen
Brochure bekijken

Whitepaper

Datagestuurde inzichten in de slimme stad: slimme gegevenssets en stedelijke analyses voor digitale steden

Stedelijke analyses zijn de bouwstenen van slimme steden. Met een bijna realtime inzicht in de activiteiten kunnen steden de stedelijke planning optimaliseren en hun snel vooruitgang boeken op weg naar een slimme stad.
Lees meer
Geotab Data-logo op donkerblauwe achtergrond

Klaar voor naadloos stadsvervoer?

We laten u zien hoe onze inzichten in de slimme stad u kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen over wegenbouw, verkeersstroom en het beheer van het wegennet.
View last rendered: 07/12/2024 18:33:43