Duurzaamheid bij Geotab

De kracht van het benutten van gegevens voor een duurzame toekomst.

Lees ons rapport

Geotabs Sustainability and Impact Report

Deze tweede editie van Geotabs Sustainability and Impact Report benadrukt ons werk om de overgang naar koolstofarm transport te ondersteunen en vooruitgang te boeken wat betreft onze milieu-, sociale en ethische doelstellingen.

sustainability report graphic

Neil Cawse portrait

Neil Cawse, Founder & CEO of Geotab

Als wereldwijd toonaangevend platform voor verbonden bedrijfswagens kan Geotab een groot verschil maken in de inspanningen om een koolstofarme toekomst op te bouwen door de kracht van gegevens te benutten voor een duurzame planeet.


Klimaatbescherming is onze plicht

Gegevens en technologie zijn de sleutel tot het meten van prestaties en het maken van impact. Dit is waar Geotab, samen met zijn partners over de hele wereld, een verschil kan maken: Wij helpen onze klanten, partners en leveranciers om hun energie-efficiëntie te verbeteren, hulpbronnen te besparen en hun doelstellingen op het gebied van klimaatbescherming te behalen. Alleen samen kunnen we een klimaatneutrale toekomst realiseren.


Onze impactagenda

Duurzaamheid staat centraal bij alles wat we doen bij Geotab. Als wereldleider op het gebied van telematica hebben we de mogelijkheid om een aantal van de grootste uitdagingen waarmee de wereld vandaag de dag te maken heeft aan te pakken, waaronder klimaatverandering en verkeersveiligheid. Onze impactagenda richt zich op drie gebieden waar we de grootste bijdrage kunnen leveren:

cloud with co2 text

Het versnellen van decarbonisatie in de transportindustrie

Gegevensgestuurde tools en inzichten bieden om wagenparken te ondersteunen op hun weg naar duurzaamheid en hen te helpen vooruitgang te boeken op het gebied van decarbonisatie en elektrificatie.

car icon with person driving

Bestuurders- en verkeersveiligheid bevorderen

Bedrijven en steden verbinden met intelligente inzichten in voertuigen en transport om de veiligheid van de chauffeur te verbeteren en het risico op botsingen te verminderen.

Hand with data point graph above it illustration

Vooruitgang boeken tot netto nul door middel van gegevens, onderzoek en partnerschappen

Kennis en expertise delen, investeren en samenwerken aan projecten om innovatie te stimuleren en inspanningen te ondersteunen voor een toekomst met een laag koolstofgehalte.


Onze duurzaamheidsaanpak

Als deelnemer aan Global Compact van de VN stemt Geotab haar activiteiten en strategieën af op tien algemeen aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om actie te ondernemen ter ondersteuning van de VN-doelstellingen en -kwesties die zijn opgenomen in de Sustainable Development Goals (SDG's, d.w.z. duurzame ontwikkelingsdoelstellingen). De 17 SDG's van de VN vormen het wereldwijd gezamenlijke plan om tegen 2030 extreme armoede te beëindigen, ongelijkheid te verminderen en de planeet te beschermen. Onze duurzaamheidsinitiatieven zijn afgestemd op de volgende SDG's:

Affordable and clean energy icon
industry, innovation, and infrastructure icon
sustainable cities and communities icon
responsible consumption icon
climate action icon
peace and justice icon
Climate action icon
peace, justice, and strong institutions icon
partnerships for the goals

Doel 5: Gendergelijkheid

Doel 7: Betaalbare en duurzame energie

Doel 9: Industrie, innovatie en infrastructuur

Doel 10: Ongelijkheid verminderen

Doel 11: Duurzame steden en gemeenschappen

Doel 12: Verantwoorde consumptie en productie

Doel 13: Klimaatactie

Doel 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Doel 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken


Wereldwijd duurzame activiteiten opbouwen

Milieu-initiatieven

Milieu-initiatieven

We werken aan het verminderen van onze milieu-impact door middel van afvalvermindering, het aanschaffen van EPEAT-gecertificeerde IT-apparatuur, het investeren in EV-opladers in onze kantoren en andere maatregelen.

illustratie handdruk

Een positieve invloed hebben op onze gemeenschappen

Via Geotab Cares en initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen werken we samen met organisaties om positieve veranderingen aan te brengen in STEM, het milieu en de verkeersveiligheid.

Meer informatie
hand out illustration with graph above it

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit

Bij Geotab werken we samen aan een toegankelijke en wereldwijd diverse, gelijkwaardige en inclusieve cultuur waar verschillen innovatieve oplossingen stimuleren.

Meer informatie (in het Engels)

Ons pad naar klimaatneutraliteit

Geotab begrijpt de urgentie van klimaatactie en heeft een doel gesteld om in 2040 netto emissievrij te bereiken - een decennium eerder dan waartoe de overeenkomst van Parijs werd opgeroepen. 

 

Om dit te bereiken, werken we samen met andere organisaties over de hele wereld om onze acties te heroverwegen en te herdefiniëren, zodat we de wereld in een betere toestand kunnen verlaten dan waarin we haar hebben aangetroffen. We streven ernaar de uitstoot in de gehele waardeketen te verminderen en hebben op wetenschap gebaseerde doelen (SBTi) ingesteld om onze doelen te bereiken. 

 

De weg naar klimaatneutraliteit

Geotab is op weg naar een 50% lagere uitstoot in 2030, met als uiteindelijke doel om in 2040 CO2-neutraal te worden. 

pad naar koolstofneutraliteit infographic

grafiek met dalende jaarlijkse emissiedoelen

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Onze totale kooldioxide-uitstoot is van 2019 tot 2021 met 14% gedaald. Geotab vermindert de uitstoot van broeikasgassen door innovatieve programma's om het woon-werkverkeer en de reistijden van werknemers te verminderen. Deze omvatten het bonusprogramma voor elektrische voertuigen en vergoedingen voor openbaar vervoer, evenals nieuw beleid voor zakenreizen, naast ons telewerkmodel, dat volledig is gericht op flexibiliteit.


Prijzen en onderscheidingen

2022 ecovadis bronze sustainability rating

Bronzen medaille van EcoVadis

Geotab ontving een Bronzen EcoVadis beoordeling in haar duurzaamheidsbeoordeling.

Google Cloud Award: Duurzaamheid

Google Cloud Award: Duurzaamheid

Toegekend aan bedrijven die een positieve impact hebben op het milieu.

SBTi-validaties

SBTi-validatie

Onze emissiereductiedoelen voldoen aan de criteria om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

beeld van bos naast kustlijn met een weg tussen de twee

Hoe Geotab bedrijven helpt hun milieu-impact te verminderen

Bedrijven kunnen het Geotab-platform gebruiken voor duurzaamheid en datagestuurde inzichten om:

  • Brandstofverbruik te verlagen en de brandstofbesparing te verhogen
  • Milieubewust rijden te stimuleren met coaching en feedback
  • CO2-uitstoot te verlagen en het voertuiggebruik te beoordelen met het Green Fleet dashboard
  • Prioriteit te geven aan voertuigen die onderhoud nodig hebben om de benodigde onderdelen, arbeidskosten en onderhoudskosten te verlagen, en de hulpmiddelen voor routebeheer van Geotab te gebruiken voor een effectieve routeplanning die het brandstofverbruik, stationair draaien en het aantal gereden kilometers verlaagt
  • Over te stappen naar elektrische auto's met de gratis geschiktheidsbeoordeling EV
A white EV plugged in

Versnel uw duurzaamheidstransformatie met Geotab

Ontdek oplossingen en tools die u helpen uw zakelijke duurzaamheidsdoelen te bereiken en uw impact op het milieu te minimaliseren. Geotab GO-apparaten zijn ontworpen en getest op recyclebaarheid en duurzaamheid om de hoeveelheid afval die naar de stortplaats gaat te minimaliseren.

Geotab-recycleprogramma

Met het GO-recycleprogramma kunnen klanten en partners hun GO-apparaten recyclen bij deelnemende recyclecentra.

two geotab go devices

Duurzaam ondernemen

Bij Geotab streven we ernaar ons steentje bij te dragen aan het milieu door wagenparken te helpen duurzaam te werken en onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Lees meer over onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe we duurzame verandering ondersteunen met inzicht in gegevens.


ESG-beleid en -verslagen

Bekijk de milieugerelateerde, sociale en bestuurlijke documenten en de duurzaamheidsrapporten van Geotab.

Ons doel is klimaatneutraliteit

We zijn op weg naar koolstofneutraliteit. Bekijk ons wereldwijde Sustainability and Impact Report voor meer informatie over onze wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven en -doelstellingen.