Skip to main content

blue graphic

Nieuwe wijzigingen in de Geotab-eindgebruikersovereenkomst

Laatst bijgewerkt op December 6, 2023 in Wagenparkbeheer door Geotab Team |  leestijd: 2 minuten


Overzicht: Voor het eerst sinds 2018 heeft Geotab ® het genoegen een bijgewerkte en vernieuwde versie van onze eindgebruikersovereenkomst (de 'EUA') uit te brengen die van kracht wordt vanaf 1 december 2023.

In het algemeen dient de EUA verschillende doelen, waaronder (onder andere): 

 1. Verwachtingen stellen: Om duidelijk vast te stellen wat u kunt verwachten van Geotab en wat we van u verwachten wanneer u de Geotab-oplossing gebruikt.
 2. Toegestaan gebruik en beperkingen beschrijven: Beschrijft het toegestane gebruik van en de beperkingen op uw gebruik van de Geotab-oplossing. 
 3. Garanties en vrijwaringen: Het bepalen van de productgarantie van Geotab en de toonaangevende bescherming in het geval er tegen u een claim wordt ingediend wegens inbreuk op intellectueel eigendom in verband met uw gebruik van de Geotab-oplossing.  
 4. De gegevensverwerkingsprocedures uitleggen: Om uit te leggen hoe Geotab omgaat met gegevens, zowel de wagenparkgegevens die u gebruikt om uw wagenpark te volgen als de geaggregeerde gegevens die wij gebruiken voor zaken zoals benchmarking van het wagenpark en andere nieuwe aanbiedingen.

De herzieningen van de EUA zijn het resultaat van onze voortdurende inspanningen om transparantie in onze bedrijfsactiviteiten te garanderen, de duidelijkheid en de begrijpelijkheid van de voorwaarden van onze producten en diensten te verbeteren, om deze voorwaarden af te stemmen op de branchenormen en om ervoor te zorgen dat ze de veranderende aard van onze producten en diensten weerspiegelen. Daarnaast is het bij elke herziening van de EUA een belangrijk doel om ervoor te zorgen dat we de feedback van onze partners en eindgebruikers evalueren en implementeren om de EUA transparanter, begrijpelijker en vriendelijker voor de eindgebruiker te maken. 

 

Belangrijkste wijzigingen

 

We begrijpen dat juridische documenten overweldigend kunnen zijn. Met dat in gedachten kunt u er zeker van zijn dat deze revisies zo eenvoudig mogelijk zijn. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht in de EUA:

 1. Gewone taal: We hebben de EUA-taal aangepast zodat deze toegankelijker en gemakkelijker te begrijpen is, zodat u met vertrouwen onze voorwaarden kunt lezen.
 2. API-termen. Voor zover u de API's van Geotab gebruikt, zijn onze API-servicevoorwaarden voor het gemak door verwijzing opgenomen in de EUA.
 3. Beta-firmware. Bepaalde aanvullende voorwaarden die in MyAdmin verschenen als een gebruiker ervoor koos een bèta- of een anderszins niet-stabiel firmwarekanaal te gebruiken, zijn opgenomen in de EUA om ervoor te zorgen dat degenen op wie deze voorwaarden van toepassing zijn, ze ook zien. 
 4. Voorwaarden voor draadloze services. Het addendum dat eerder verschillende voorwaarden bevatte die specifiek golden voor draadloze services van derden, is volledig verwijderd. Bepaalde voorwaarden die eerder in het addendum waren opgenomen, zijn voor het gebruiksgemak rechtstreeks in de EUA opgenomen. 
 5. Verwijdering van het apparaat. Om ons te helpen te voldoen aan bestaande en nieuwe wetten, hebben we een nieuwe vereiste toegevoegd voor gebruikers om apparaten op verzoek van Geotab te verwijderen als een dergelijke verwijdering is vereist volgens de toepasselijke wet- of regelgeving.
 6. Wagenparkgegevens. We hebben de manier waarop we gegevens definiëren die we verwerken via onze oplossing aanzienlijk herzien voor meer duidelijkheid, om transparanter te zijn over de manier waarop Geotab die gegevens verwerkt en om ervoor te zorgen dat deze voorwaarden de veranderende aard van onze producten en diensten weerspiegelen. 
 7. Waarschuwing voor installatie. De installatiewaarschuwing is volledig verwijderd. Gebruikers wordt in plaats daarvan sterk aangeraden de installatiedocumentatie van Geotab te lezen die belangrijke veiligheidsinformatie bevat met betrekking tot de installatie van onze producten.

Op en na 1 december 2023 moet u de nieuwe versie van de EUA bevestigen wanneer u voor het eerst de MyGeotab-portal opent. Als u vragen hebt over de nieuwe EUA, kunt u contact opnemen met ons juridische team via legal@geotab.com. 

 

Als u de nieuwe eindgebruikersovereenkomst wilt lezen, klik dan op of na 1 december 2023 op de volgende koppeling: Geotab EUA - FINALIZED DRAFT (NL-NL) [PUB].  


Als u dit bericht leuk vindt, laat het ons dan weten!


Disclaimer

De blogberichten van Geotab zijn bedoeld om informatie te geven en discussies aan te moedigen over onderwerpen die van belang zijn voor de telematica-community in het algemeen. Geotab geeft geen technisch, professioneel of juridisch advies via deze blogberichten. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit blogbericht actueel en nauwkeurig is, kunnen er fouten en omissies optreden en kan de informatie die hier wordt gepresenteerd, na verloop van tijd verouderd raken.

Andere berichten die u misschien leuk vindt

wagenparkbeheerder bekijkt tablet

Veelvoorkomende valkuilen bij de aanschaf van een telematica-oplossing voor lichte bedrijfswagens

Lees meer over enkele belangrijke vereisten waaraan u prioriteit moet geven bij het zoeken naar een telematicapartner.

January 25, 2024

geparkeerde vrachtwagenvloot

Top 10 indicatoren voor efficiënt beheer van wagenparkonderhoud

Wilt u de efficiëntie, veiligheid en levensduur van uw wagenparkvoertuigen verbeteren? Om deze doelen te bereiken, zijn effectieve procedures voor het beheer van wagenparkonderhoud essentieel.

January 11, 2024

Een tablet in handen die rapporten en statistieken laten zien

Verlaag de kosten van uw wagenpark en bespaar meer met telematica

Ontdek hoe u de kosten van uw wagenpark kunt bewaken, beheren en verlagen met behulp van telematica.

December 20, 2023

Auto's in stadsverkeer

Geotab: Een betrouwbare partner voor OEM-Data-Sharing

De auto-industrie verandert razendsnel. Nog maar een paar jaar geleden hadden we ons sommige van deze technologieën of ontwikkelingen nooit kunnen voorstellen.

November 15, 2023

View last rendered: 07/16/2024 06:35:08