Skip to main content

geparkeerde vrachtwagenvloot

Top 10 indicatoren voor efficiënt beheer van wagenparkonderhoud

Laatst bijgewerkt op April 2, 2024 in Wagenparkbeheer door Geotab Team |  leestijd: 6 minuten


Wilt u de efficiëntie, veiligheid en levensduur van uw wagenparkvoertuigen verbeteren? Om deze doelen te bereiken, zijn effectieve procedures voor het beheer van wagenparkonderhoud essentieel.

Het opstellen van nieuwe doelstellingen voor de efficiëntie van het wagenpark en KPI's (Key Performance Indicators) is een geweldige manier om uw bedrijf actueel te houden en de voortgang gedurende het jaar te volgen. Door zinvolle KPI's op te stellen, kunt u een vliegende start maken met het beheer van wagenparkonderhoud en een veilig en productief wagenparkonderhoud runnen. 

Laten we eens kijken naar enkele doelstellingen en statistieken voor de efficiëntie van het wagenpark vanuit het oogpunt van onderhoud en reparatie.

Gebruikspercentage van wagenparkassets

Door ambitieuze doelen te stellen voor het gebruik van wagenparkassets en de uitvaltijd tot een minimum te beperken, kunt u de weg naar succes inslaan. Als uw wagenparkvoertuigen in uitstekende mechanische staat verkeren, hebt u de beste kans om deze doelen te bereiken. Uw gebruiksdoel moet 95% zijn voor deze statistiek.

Gebruik deze formule om de productiviteit van uw wagenpark te berekenen:

(Totaal aantal gewerkte uren) / (diensturen minus lunch, pauzes of vergaderingen, uitvaltijd zoals verkeer) = productiviteitsscore

 

Formule voor productiviteit van wagenpark

 

De productiviteit van het wagenpark berekenen

Inzicht in de productiviteit van uw wagenpark

Doelpercentage actief wagenpark: 95%

Formule voor productiviteitsscore wagenpark:

(Totaal aantal gewerkte uren) / diensturen - uitvaltijd) = productiviteitsscore

Hoe kunt u het optimale actieve operationeel op-de-weg-percentage bereiken? Als u uw voertuigstatus dagelijks controleert om uw status te bepalen, helpt dit u om proactief actie te ondernemen om deze score te bereiken. De beste tijd om deze score te controleren is in de ochtend.

Het beheer van uitvaltijd is een van de belangrijkste aandachtspunten van een wagenparkbeheerder. Lees hoe wagenparkrapporten voor het volgen van ritten en bezoeken kunnen helpen in deze blogpost over de productiviteit van het wagenpark

Frequentie van preventief onderhoud 

Het tijdig plannen en uitvoeren van vereist voertuigonderhoud is van essentieel belang voor het handhaven van de veiligheid van uw wagenpark en actieve operationele niveaus. Toonaangevende telematicasystemen kunnen mechanische problemen identificeren door middel van motorfoutcodes en andere sensorwaarden, zelfs voordat een bestuurder beseft dat er een probleem is. 

Onderhoudsgegevens van preventief onderhoud zijn van essentieel belang voor een aantal nalevingsvereisten, zoals zorgplicht (in het Engels). Een formeel beleid voor voertuigonderhoud en -veiligheid kan vertrouwen wekken wanneer het tijd is om voertuigen te plannen voor onderhoud, zoals olieverversing, doorsmeren, remmen en het vervangen van banden. Voorspellend onderhoud (in het Engels) helpt slijtage van het voertuig te verminderen en vermindert de kans op storingen en grote reparaties. 

Wagenparkbeheerders kunnen de efficiëntie ondersteunen door beleid en normen vast te stellen (in het Engels) die:

 • Vereisen dat voertuigen worden onderhouden met door de fabrikant goedgekeurde onderdelen en op gespecificeerde locaties voor onderhoud om garantieproblemen te voorkomen en mechanische defecten te voorkomen.
 • Betalingsmethoden, autorisatieniveaus voor prijzen en beleid voor vergoeding in noodgevallen standaardiseren. Dit stimuleert het vertrouwen van de medewerkers en stelt hen in staat om een aantal beslissingen te nemen over wat het beste is voor uw voertuig. 
 • Aangeven of onderhoud wordt gepland op basis van tijd, kilometerstand of een combinatie van beide. Help uw bestuurders bij het plannen van onderhoud en houd onderbrekingen op een minimum. 

Kennis van het onderhoudsbeleid voor wagenparken moet regelmatig worden getest. Geef een duidelijk overzicht van processen en houd documenten up-to-date om naleving te stimuleren. 

Scores voor productiviteit en efficiëntie van onderhoudstechnicus

Stel de volgende vragen om inzicht te krijgen in de productiviteit en efficiëntie van uw onderhoudswerkzaamheden:

 • Zijn uw onderhouds- en reparatiekosten toegewezen aan kostenplaatsen van meerdere afdelingen? 
 • Wat zijn uw huidige trends met betrekking tot te factureren productieve uren, rekening houdend met ziektetijd en betaalde vrije tijd? 

De ideale productiviteitsscore is 70%. Als de productieve tijden dat percentage overschrijden, kan er iets mis zijn met uw berekeningen

De efficiëntie van de monteur (actieve werkverhouding) moet ongeveer 90% bedragen. Het is belangrijk om de omvang van uw wagenparkonderhoudsteam af te stemmen op de onderhouds- en reparatiebehoeften van uw voertuig- en apparatuurinventaris. Beman uw team met monteurs die de moderne eisen voor het onderhoud van zware of lichte voertuigen en de elektronica begrijpen.  

Percentage herhaalde reparaties

Houdt uw voertuigonderhoudscentrum uw herhaalde reparaties aan hetzelfde voertuig in de gaten? Staan soortgelijke voertuigen stil vanwege veelvoorkomende mechanische problemen? Uw doel moet zijn om minder dan 3% herhaalde reparaties te hebben. U kunt achterhalen waarom dit percentage hoger is door te controleren of er terugroepacties zijn, of door met monteurs te praten over de onderdelen en technieken die zij gebruiken.

Geplande onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Deze statistiek stemt overeen met uw doel voor preventief onderhoud. Voor een succesvol wagenpark moet het doel voor gepland werk 60% zijn. Als u een piek in niet-geplande reparaties ervaart, bekijk dan statistieken voor gepland onderhoud. Zoek naar manieren om uw communicatie met uw bestuurders of klanten te verbeteren, zoals het geven van meer gedetailleerde instructies of door vaker contact te hebben. Geplande onderhoudsafspraken verminderen het risico dat essentiële onderhoudsvereisten worden gemist en dure reparaties veroorzaken. 

Minder uitval van EV's en minder kosten en verspilling

Bekijk het nieuwe rapport Classificatie van elektrische systemen (ESR, Electrical Systems Rating) (in het Engels) van Geotab om de accustatus van uw wagenpark te bepalen. Voorkom storingen op de weg en verlaag het aantal niet-geplande reparaties. De classificatie van het elektrisch systeem of ESR is een classificatie die de status van het elektrische systeem van een voertuig meet op een schaal van 0 tot 100.

 

Bijschrift/alternatieve tekst: Classificatie van elektrische systemen (ESR): overzicht

 Beschikbaarheid van onderdelen 

Besteed uw processen voor onderdelenvoorraadbeheer uit als dat mogelijk is. Interne voorraad is kostbaar en ongebruikte onderdelen kunnen verouderd raken. Uitbesteding vergroot niet alleen de beschikbaarheid van onderdelen, maar is ook een slimme financiële zet. Externe bedrijven kunnen de kosten voor opslag en distributie van onderdelen voor u dragen. U kunt ze altijd vragen om de voorraad te vergroten zonder zelf te hoeven betalen.

De ideale statistieken voor dit doel zijn: 80% van de onderdelen op voorraad, 90% beschikbaar in twee uur en 98% in één dag.

Tijd stationair draaien

MyGeotab biedt een zeer efficiënte manier om dit gedrag en de bijbehorende kosten te volgen en te beheren. Het is moeilijk om dit op een andere manier te reguleren. Als uw bestuurders vaak stationair draaien, leidt dit tot hoge brandstofkosten, een grotere CO2-uitstoot, meer arbeidsuren om het wagenpark te onderhouden en hogere onderhoudskosten. 

Het rapport Stationair draaien van Geotab - een van de vele productieve rapporten die beschikbaar zijn om uw wagenpark te optimaliseren - helpt u uw doelstelling te halen om minder dan 5% stationair te draaien per voertuig.

Voltooiingssnelheid voertuigonderhoud 

Hoe lang duurt het om het voertuig in en uit de werkplaats te krijgen? Om realistische verwachtingen te kunnen stellen, moet u de uitvaltijd voor onderhoud per klasse beoordelen, zoals speciale vrachtwagens versus gewone auto's. Er kunnen ook prioritaire voertuigen zijn, zoals patrouillevoertuigen, die sneller klaar moeten zijn dan andere voertuigen.

Idealiter moet uw doelstelling zijn om 90% van de onderhoudswerkzaamheden binnen 48 uur te voltooien. Overweeg om voertuigen met complexere reparatievereisten voor reparatie naar een gecertificeerde dealer te brengen.   

Tevredenheid van klanten en medewerkers

Welke hulpmiddelen gebruikt u om uw klanttevredenheid te bewaken en te begrijpen? Hebt u wel eens overwogen om online of telefonische enquêtes uit te voeren? Het handhaven van hoge klanttevredenheidsscores en het houden van enquêtes kan helpen om bestaande problemen op te sporen en op te lossen. Een doelstelling van 90% klanttevredenheid (in Engels) is de sleutel tot een succesvol wagenpark. Hetzelfde geldt voor de tevredenheid van bestuurders en werknemers.

 

Kosten per mijl voor exploitatie en onderhoud

Volgens het American Transportation Research Institute (in het Engels) bedroegen de gemiddelde kosten per mijl voor transporttrucks $ 1,64 in 2020 of $ 66,87 per uur. Dat is bijna twintig cent per uur minder in vergelijking met slechts een paar jaar daarvoor. De primaire transportkosten (in het Engels) zijn brandstof, het salaris van de bestuurder en het onderhoud van het voertuig.

Onderhouds- en reparatiekosten voor lichte vrachtwagens en auto's variëren sterk afhankelijk van het brede scala van voertuig- en brandstoftypen. Hoe meer er met voertuigen wordt gereden, hoe lager de kosten per mijl zullen (of zouden moeten) zijn. U moet uw kosten per mijl per klasse meten, zoeken naar uitschieters en deze statistiek in de loop van de tijd voortdurend meten en verbeteren. De telematicagegevens van Geotab helpen u deze metingen bij te houden en helpen u deze in de loop van de tijd te verbeteren. U kunt ook overwegen om de statistiek van de totale eigendomskosten (in het Engels) toe te voegen aan uw doelstellingen.

Overweeg een aantal van deze aanvullende doelstellingen en statistieken te gebruiken bij het runnen van uw wagenpark: 

 • Jaarlijkse omloopsnelheid van de voorraad
 • Werknemerstevredenheidspercentage
 • Mijl per gallon 
 • Totale eigendomskosten
 • Gedrag van de bestuurder (ruw sturen en remmen, te hard rijden)
 • Percentage herstel binnen garantie en besparingen

Stroomlijn het onderhoud van uw wagenpark en maximaliseer de inzetbaarheid met de Marketplace

Het kan lastig zijn om de mechanische behoeften van uw voertuig af te stemmen op de tevredenheid van uw medewerkers en klanten. Door een aantal doelstellingen en statistieken vast te stellen om uw prestaties te bewaken, kunnen uw wagenparkbeheerders optimaal presteren. Deze statistieken kunnen helpen om uw voertuigen op de weg te houden en uw bestuurders dwingen om veilige rijgewoonten aan te nemen. 

Probeer best practices uit de branche te volgen door doelen en statistieken voor de efficiëntie van het wagenpark die specifiek, meetbaar, haalbaar, relevant en tijdgebonden zijn (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound, SMART) vast te stellen en bij te houden. 

Begin met het verkennen van uw opties. Bezoek onze onderhouds- en diagnoseoplossingen op Marketplace om uw voertuigen te volgen en uw processen voor beheer van wagenparkonderhoud te verbeteren.


Als u dit bericht leuk vindt, laat het ons dan weten!


Disclaimer

De blogberichten van Geotab zijn bedoeld om informatie te geven en discussies aan te moedigen over onderwerpen die van belang zijn voor de telematica-community in het algemeen. Geotab geeft geen technisch, professioneel of juridisch advies via deze blogberichten. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit blogbericht actueel en nauwkeurig is, kunnen er fouten en omissies optreden en kan de informatie die hier wordt gepresenteerd, na verloop van tijd verouderd raken.

Andere berichten die u misschien leuk vindt

wagenparkbeheerder bekijkt tablet

Veelvoorkomende valkuilen bij de aanschaf van een telematica-oplossing voor lichte bedrijfswagens

Lees meer over enkele belangrijke vereisten waaraan u prioriteit moet geven bij het zoeken naar een telematicapartner.

January 25, 2024

Een tablet in handen die rapporten en statistieken laten zien

Verlaag de kosten van uw wagenpark en bespaar meer met telematica

Ontdek hoe u de kosten van uw wagenpark kunt bewaken, beheren en verlagen met behulp van telematica.

December 20, 2023

EV dashboard

Haal het meeste uit uw EV's met MyGeotab

Het bijhouden van EV-statistieken in MyGeotab kan u helpen gebieden voor verbetering op het gebied van prestaties, actieradius en ROI vast te stellen.

December 11, 2023

geparkeerde vrachtwagenvloot

Meet de productiviteit van uw wagenpark en verminder stilstandtijd met telematica

Het meten van de productiviteit van uw wagenpark met telematica kan de efficiëntie verbeteren en uw bedrijf geld besparen.

November 30, 2023

View last rendered: 05/23/2024 15:54:00