Skip to main content

Een straatnaambord in Londen, Engeland, dat aangeeft dat de bestuurder een ultra lage-emissiezone binnenrijdt en dat hierop te allen tijde wordt toegezien.

Maken overheidsvoorschriften voor CO2-uitstoot elektrificatie van wagenparken onvermijdelijk?

Laatst bijgewerkt op December 13, 2022 in Elektrische voertuigen door Geotab Team |  leestijd: 4 minuten


Een blik op de verschillende manieren waarop emissieregelgeving het gebruik van EV's als de toekomst van vervoer bevordert.

Er zijn vele redenen waarom u misschien overweegt om uw wagenpark te elektrificeren. Wellicht wilt u de CO2-voetafdruk van uw wagenpark verlagen of ziet u potentiële kostenbesparingen (in het Engels) door het toevoegen van elektrische voertuigen (EV's). Er is echter nog een reden waarom het gebruik van EV’s in wagenparken zou moeten worden overwogen – hun invoering is wellicht onvermijdelijk.

 

In een poging om de klimaatverandering tegen te gaan, zijn regeringen over de hele wereld begonnen met het opzetten van gerichte initiatieven die van invloed zullen zijn op de manier waarop wagenparken werken. Ze kunnen variëren van het beperken van de plaatsen waar een voertuig met een verbrandingsmotor (ICE) mag worden gebruikt tot het volledig stopzetten van de verkoop van nieuwe voertuigen met interne verbrandingsmotor. Overheden richten zich echter niet alleen op strategieën om het gebruik van ICE-voertuigen te ontmoedigen, maar zoeken ook naar manieren om de overstap naar EV's aan te moedigen, bijvoorbeeld door middel van stimuleringsmaatregelen zoals kortingen.

 

EV-initiatieven worden op alle overheidsniveaus geïmplementeerd en zullen van regio tot regio sterk verschillen. Het is belangrijk dat iedereen die een wagenpark bezit of exploiteert de specifieke regelgeving en incentives onderzoekt die op hen van toepassing zijn. Dit artikel geeft een overzicht van de soorten initiatieven die wereldwijd worden geïmplementeerd. Hoewel de meeste van deze op dit moment nog niet van toepassing zijn, is het waarschijnlijk dat ze in de toekomst wel worden ingevoerd.

Vermindering van uitstoot door het uitfaseren van voertuigen met verbrandingsmotor

Een van de meest gedurfde overheidsmaatregelen is het stopzetten van de verkoop van nieuwe ICE-voertuigen. Tot nu toe hebben meer dan 30 landen (in het Engels) aangekondigd dat ze alle ICE-voertuigen zullen uitfaseren en dat in 2040 of eerder 100% van de nieuwe voertuigen emissievrij moeten zijn. Er zijn ook talrijke steden, staten en regionale overheden die dezelfde belofte (in het Engels) hebben gedaan.

 

De Europese Unie introduceerde in juli 2021 het zogenaamde ‘Fit for 55’-pakket, een voorstel met doelstellingen om de CO2 -uitstoot van auto's tegen 2030 met 55% en van bestelwagens met 50% te verminderen. Deze voorgestelde wetgeving staat vanaf 2035 alleen voertuigen met een nuluitstoot toe en vereist daarom een grote toename van het aantal EV's in de komende jaren.

 

Sommige landen binnen de EU hebben zelfs nog ambitieuzere doelen gesteld, zoals Nederland. Het Nederlandse klimaatbeleid (in het Engels) eist dat alle nieuwe personenauto's in 2030 emissievrij moeten zijn. 

De luchtkwaliteit verbeteren door te beperken waar een ICE-voertuig mag komen

Een andere aanpak om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is het creëren van gebieden die het gebruik van ICE-voertuigen beperken of verbieden. Deze zones worden aangeduid als Zero Emission Zones, Clean Air Zones of Urban Access-zones en worden op dit moment al getest, vooral in Europa. 

 

De zones bevinden zich doorgaans in dichtbevolkte stedelijke centra, waar de kans op negatieve gevolgen voor de gezondheid van luchtverontreiniging (in het Engels) groter is. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van het programma moeten de voertuigen die in deze zones rijden emissievrij zijn, of moeten bestuurders tol of boete betalen. Een voorbeeld hiervan is Londen, dat twee verschillende emissiezones heeft – een Low Emission Zone (LEZ) en een Ultra Low Emission Zone (ULEZ) (in het Engels). Elke zone heeft zijn eigen beperkingen op basis van de klasse van het voertuig, maar een niet-conforme auto moet tot £300 (360 EUR) per dag betalen voor het rijden in de LEZ plus een extra £12.50 (15 EUR) per dag voor het rijden in de ULEZ. Als de kosten niet binnen de aangegeven tijd worden betaald, worden er extra boetes opgelegd aan bestuurders.

 

Deze kosten zouden een aanzienlijke invloed hebben op de bedrijfsresultaten van alle wagenparken die in deze zones actief zijn. Gelukkig kunnen ze vermeden worden door in deze gebieden uitsluitend EV’s te gebruiken.

Studies hebben aangetoond dat een slechte luchtkwaliteit kan bijdragen aan een verhoogde kans op astma en hartziekten. Gemeentelijke overheden hopen deze risico's te verminderen door het aantal voertuigen die broeikasgassen produceren te beperken.

[Bijschrift: Studies hebben aangetoond dat een slechte luchtkwaliteit kan bijdragen aan een verhoogde kans op astma en hartziekten. Gemeentelijke overheden hopen deze risico's te verminderen door het aantal voertuigen die broeikasgassen produceren te beperken.]

Gevolgen voor OEM's

De beperkingen op ICE-voertuigen hebben niet alleen gevolgen voor de mensen die ze willen kopen - ze beïnvloeden ook de autofabrikanten. Op dit moment biedt bijna elke grote fabrikant ten minste één EV-model aan, en sommigen gaan zelfs een stap verder.

De afgelopen jaren hebben veel OEM's verklaard dat zij in de nabije toekomst uitsluitend EV's zullen produceren (in het Engels). Dit zijn onder andere Bentley, General Motors, Cadillac, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Volkswagen en Volvo. Anderen hebben gewoon ambitieuze doelstellingen geformuleerd, zoals Hyundai Motor Group, dat ernaar streeft dat tegen 2025 de totale verkoop van Kia's in Zuid-Korea, Noord-Amerika en Europa voor 20% uit EV's bestaat.   

 

Net als op elke markt zullen vraag en aanbod de algemene richting bepalen van wat beschikbaar komt. En de vraag naar emissievrije voertuigen neemt gestaag toe.

De basis leggen voor een laadnetwerk

Een belangrijk aspect van de invoering van EV's is zorgen voor een adequate laadinfrastructuur. Om dit doel te bereiken, verplichten sommige overheden de installatie van laadapparatuur, of de mogelijkheid om die in de toekomst te kunnen installeren.

 

Om zijn klimaatdoelstellingen te halen, heeft Duitsland (in het Duits) bijvoorbeeld bepaald dat alle nieuwe niet-residentiële gebouwen vanaf 2025 ten minste één laadstation moeten hebben (dit geldt ook voor historische gebouwen). Dergelijke vereisten gelden niet alleen voor niet-residentiële gebouwen. Zoals aangekondigd door de Europese Commissie (in het Engels) in december 2021, moeten sommige nieuwe en gerenoveerde woongebouwen worden uitgerust met oplaadpunten voor elektrische voertuigen - of de noodzakelijke infrastructuur om deze te installeren. Gebouwen met meer dan drie parkeerplaatsen moeten voor elke parkeerplaats voorbereide bekabeling hebben zodat eigenaars op een later tijdstip eenvoudig een oplaadpunt kunnen installeren.

 

Beide initiatieven zullen niet alleen de invoering van EV's stimuleren, maar ook het gebruik van een EV helpen stroomlijnen. Of het nu gaat om het opzetten van een laadnetwerk voor onderweg of om het gemakkelijker te maken voor een werknemer om zijn bedrijfsvoertuig thuis te kunnen opladen: hoe meer laadapparatuur beschikbaar is, hoe beter. 

Incentives bieden voor elektrificatie van wagenparken

Hoewel er veel regelgeving wordt geïntroduceerd om het gebruik van ICE-voertuigen terug te dringen, zijn er ook een aantal positieve initiatieven om de overstap naar elektrische voertuigen te stimuleren. Er zijn talloze financiële prikkels, waaronder kortingen en belastingvoordelen voor de aanschaf van een EV. Gemeentelijke overheden en nutsbedrijven kunnen de kosten voor het installeren van laadapparatuur subsidiëren of speciale elektriciteitstarieven bieden voor het opladen van EV's. In sommige landen (in het Engels) zijn EV's zelfs vrijgesteld van parkeerkosten, of profiteren ze van korting op tolheffingen.  

 

Afgezien van deze programma's zijn er tal van redenen waarom wagenparkbeheerders zouden moeten overwegen EV's aan hun wagenpark toe te voegen. Onder de juiste omstandigheden hebben EV's aanzienlijk lagere totale eigendomskosten (TCO) (in het Engels) en kunnen ze aanzienlijke besparingen opleveren tijdens de levensduur van het voertuig. Ze verminderen geluidsoverlast (in het Engels) en schadelijke uitlaatgassen, wat kan bijdragen aan een betere gezondheid van de bestuurder. Daarnaast bieden ze natuurlijk aanzienlijke milieuvoordelen.  

Blijf de leercurve voor

Hoewel niemand met zekerheid kan zeggen hoe de toekomst van het vervoer eruit zal zien, is het belangrijk dat wagenparkbeheerders proactief beginnen met het onderzoeken van de mogelijkheden voor de elektrificatie van wagenparken. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van toekomstige regelgeving en probeer te profiteren van alle beschikbare incentives tijdens uw elektrificatietraject.


Als u dit bericht leuk vindt, laat het ons dan weten!


Disclaimer

De blogberichten van Geotab zijn bedoeld om informatie te geven en discussies aan te moedigen over onderwerpen die van belang zijn voor de telematica-community in het algemeen. Geotab geeft geen technisch, professioneel of juridisch advies via deze blogberichten. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit blogbericht actueel en nauwkeurig is, kunnen er fouten en omissies optreden en kan de informatie die hier wordt gepresenteerd, na verloop van tijd verouderd raken.

Andere berichten die u misschien leuk vindt

EV dashboard

Haal het meeste uit uw EV's met MyGeotab

Het bijhouden van EV-statistieken in MyGeotab kan u helpen gebieden voor verbetering op het gebied van prestaties, actieradius en ROI vast te stellen.

December 11, 2023

snelweg met rijdend vrachtverkeer en groene bomen

Een business case ontwikkelen voor gebruik van EV's en strategieën voor een duurzaam wagenpark

Een leidraad voor het opstellen van een plan om de bedrijfskosten en CO2-uitstoot van uw wagenpark te verlagen.

September 7, 2023

Een rij van elektrische autos die geparkeerd staan

Een succesvolle elektrificatiestrategie begint met het optimaliseren van de wagenparkactiviteiten

Bereid u voor op EV's en ontdek de belangrijkste elementen van een succesvolle strategie voor het elektrische wagenpark.

September 4, 2023

Afbeelding van een rode auto en een hand met elektrisch laden stekker en een hand met brandstof lader

Het creëren van een EV-adoptiestrategie en de volgende fasen van wagenparkelektrificatie

Een succesvolle elektrificatie van het wagenpark begint met een uitgebreide strategie voor de adoptie van EV’s.

September 3, 2023

View last rendered: 07/12/2024 23:07:40