Een weg die door een bos loopt

Wat is duurzaamheid van wagenparken?

Gepubliceerd op August 11, 2022 in Duurzaamheid door Charlotte Argue |  leestijd: 4 minuten


Ontdek hoe u uw groene wagenparkdoelstellingen kunt bereiken met telematica, waaronder het implementeren van EV-strategieën en het bijhouden van koolstofvoetafdrukken.

Wetenschappers, regeringen en organisaties over de hele wereld hebben gezamenlijk erkend dat er actie moet worden ondernomen tegen klimaatverandering. Tussen het stijgende waterpeil, recordtemperaturen op wereldschaal en een toename van gevaarlijke weersomstandigheden, is de behoefte aan klimaatactie nog nooit zo groot geweest.

 

In 2021 hebben de Verenigde Naties (VN) in Glasgow (Schotland) de VN-Wereldconferentie over klimaatverandering, COP26, gehouden om de partijen samen te brengen om zo sneller vooruitgang te boeken met de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs van 2015. COP26 bood ruimte voor wereldwijde afstemming over klimaatmaatregelen, ook in de vervoerssector. Nu CO2-emissies een recordhoogte hebben bereikt, is het belangrijker dan ooit dat wagenparkbeheerders nadenken over hun duurzaamheidsdoelstellingen en kijken naar de toekomst van groene wagenparktechnologie.

Waarom is de duurzaamheid van het wagenpark belangrijk?

Voor grote of kleine wagenparken is het opzetten van een duurzaam wagenparkprogramma een van de beste bijdragen die men kan leveren om hun invloed op de klimaatverandering te helpen verminderen.

Hier volgen nog enkele cijfers om in overweging te nemen: 

Deze statistieken alleen al tonen het belang aan van duurzaam ingrijpen in wagenparken. Door groene wagenparkstrategieën te volgen helpt u uw wagenpark de toekomst in - en hebt u ook veel andere zakelijke voordelen, waaronder:

 • Vermindering van de koolstofvoetafdruk van uw organisatie door beter routebeheer of gebruik van voertuigen op alternatieve brandstoffen met minder of geen emissie
 • Lagere kosten op lange termijn, zoals minder uitgaven voor brandstof, olie en zelfs onderhoud
 • Verbetering van de naleving van de toepasselijke emissievoorschriften

Wat is een duurzame strategie voor wagenparkbeheer?

Een strategie voor duurzaam wagenparkbeheer is een manier van wagenparkbeheer die een positieve invloed op het milieu beoogt. De strategie moet efficiënt rijden bevorderen en onnodig stationair draaien verminderen, de koolstofvoetafdruk van het wagenpark tot een minimum beperken, routes optimaliseren, proactief onderhoud van voertuigen plegen en elektrische voertuigen (EV's) in het wagenpark trachten te integreren. 

 

Wagenparkduurzaamheid verwijst naar activiteiten die gericht zijn op het verminderen van de ecologische, economische en sociale impact van wagenparkvoertuigen, met inbegrip van strategieën zoals:

 • Goederen volgen
 • Brandstofzuinig rijden
 • Vermindering van stationair draaien
 • Koolstofemissie verminderen
 • Invoering van voertuigen met lage of nulemissie 
 • De juiste grootte om aan de behoeften van het wagenpark te voldoen
 • Carpoolen of autodelen 
 • Vermindering van het totale aantal reizen
 • Het overwegen van alternatieve vervoerswijzen

Het personeel aanmoedigen deel te nemen aan duurzaamheidsprogramma's met beloningen

Sommige organisaties kunnen zelfs nog een groene strategie aan de lijst toevoegen: alle personeelsleden aanmoedigen om in hun persoonlijke leven een duurzaamheidsmentaliteit aan de dag te leggen. Er kunnen beloningen worden ingevoerd om te gaan lopen, fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken om op het werk te komen. Organisaties kunnen zelfs helpen bij het coördineren van een rideshare-programma voor werknemers om het carpoolen voor het personeel gemakkelijker te maken.

 

Voorlichtings- en bewustmakingscampagnes, duurzaamheidscomités en speciale erkenning, zoals vip-parkeerplaatsen voor carpoolen en het opladen van EV's, zijn enkele andere ideeën om werknemers te stimuleren voor een groene aanpak te kiezen.

volunteers planting tree

Duurzaamheidsdoelstellingen ondersteunen met telematica  

Om een duurzaamheidsplan voor het wagenpark te kunnen uitvoeren, heeft een wagenpark gegevens nodig. Die gegevens moeten het hele verhaal van het wagenpark vertellen om efficiënte besluitvorming mogelijk te maken. Een van de belangrijkste rollen die telematica-apparatuur bij het wagenparkbeheer speelt, betreft het brandstof- en energieverbruik van alle soorten voertuigen, inclusief EV's. Door de nadruk te leggen op brandstofvermindering en brandstofrendementsverbeteringen kunnen de voordelen doorwerken in de hele bedrijfsvoering, van een vermindering van de veiligheids- en aanrijdingskosten tot minder onderhoud. 

Het Geotab open platform en GO telematica-apparaten halen belangrijke informatie uit voertuigen op een kwantitatieve schaal, zodat u elk aspect van het wagenpark kunt controleren. Behalve de GPS-locatie kunt u ook de stationaire draaitijd, gevaarlijk rijgedrag, klantbezoeken en vele andere gegevens meten en beheren. Dit alles komt samen zodat een wagenparkbeheerder kan werken aan inefficiënties en nieuwe ideeën kan omarmen, zoals het invoeren van elektrische voertuigen (EV's). 

 

Telematica kan wagenparkbeheerders helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te meten en er actie op te ondernemen. Bij Geotab bieden we verschillende hulpmiddelen en diensten aan om een sterke duurzame wagenparkstrategie te helpen ontwikkelen, waaronder:

Om meer te weten te komen over de rol die telematica speelt in duurzaam wagenparkbeheer, kunt u onze blog lezen: 6 manieren waarop telematica groen wagenparkbeheer ondersteunt.

De toekomst van wagenparkduurzaamheid

Als het om wagenparkbeheer gaat, is het van vitaal belang na te denken over de impact die uw beslissingen zullen hebben op de toekomst van niet alleen uw bedrijf, maar ook van de rest van de wereld. Om vooruit te komen in een groenere wereld, moeten wagenparkbeheerders zich gaan concentreren op het beheer van hun energie en hulpbronnen om een betere, groenere planeet te helpen opbouwen.

 

Het rapport over de toestand van duurzame wagenparken verzamelt gegevens uit de praktijk van wagenparken in de hele VS om sectorspecifieke inzichten te verschaffen over de invoering van duurzame voertuigoplossingen in vergelijking met voertuigen die op diesel of benzine rijden. In de studie worden verschillende bedrijfstakken binnen de wereld van het wagenparkbeheer onder de loep genomen om een analyse te geven van de tendensen in de autoverkoop, de voorspelde schema's voor de ontwikkeling van voertuigen, de reële infrastructuur- en brandstofprijzen en het toenemend gebruik van hernieuwbare brandstoffen.

 

In 2021 belichtte het rapport zes belangrijke bevindingen voor de wagenparkindustrie:

 1. Er was een sterke stijging van het aantal bestellingen en leveringen voor elektrische auto's op aardgas en met een accu, en van hernieuwbare brandstoffen met een lagere koolstofuitstoot. 
 2. Wagenparkbeheerders meldden lagere totale eigendomskosten en brandstofbesparingen bij het gebruik van groene wagenparktechnologie. 
 3. Door zich in te zetten voor duurzaamheid zullen EV's binnen drie tot vijf jaar een prominente plaats innemen in de groene wagenparktechnologie.
 4. Door investeringen in de productie van brandstofcellen is het aantal groene wagenparkopties voor voertuigen van klasse 8 verdubbeld.
 5. Beleidsvoorschriften en ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen stimuleren de vraag naar alle schone technologieën in de wagenparkindustrie.
 6. Groene wagenparken zullen alleen maar groener worden naarmate nieuwe technologie ontwikkeld wordt.

Naast deze bevindingen verwacht 98% van de ondervraagde beheerders van wagenparken het gebruik van duurzame voertuigtechnologieën en brandstoffen te zullen uitbreiden of op peil te houden.

Waarom wagenparkduurzaamheid belangrijk is

Met de stijgende brandstofkosten, de toegenomen verkeersopstoppingen en de wereldwijde vraag naar groenere oplossingen, is het van cruciaal belang om de milieu-impact van uw wagenpark te inventariseren. Regeringen over de hele wereld beginnen aan te dringen op duurzame oplossingen als het om vervoer gaat, en sommige hebben al zones voor schone lucht ingesteld om de uitstoot in grote stadscentra te helpen beheersen. 

Naarmate de vervoerssector groeit, zal de daarmee gepaard gaande koolstofuitstoot dat waarschijnlijk ook doen. Maar als wagenparkbeheerders nu de stappen nemen om duurzamere alternatieven te omarmen, kunt u niet alleen uw wagenpark op de lange termijn geld besparen, maar ook de duurzaamheidsbeweging een stap voor zijn.

 

Weet u niet waar u moet beginnen? Ga naar onze pagina Duurzaamheidoplossingen voor wagenparken. Bezoek onze Fleet Sustainability oplossingen pagina. Lees meer over de inzet van Geotab voor het milieu en lees over het Duurzaamheidsrapport op onze pagina Duurzaamheid voor bedrijven.


Als u dit bericht leuk vindt, laat het ons dan weten!


Disclaimer

De blogberichten van Geotab zijn bedoeld om informatie te geven en discussies aan te moedigen over onderwerpen die van belang zijn voor de telematica-community in het algemeen. Geotab geeft geen technisch, professioneel of juridisch advies via deze blogberichten. Hoewel alles in het werk is gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie in dit blogbericht actueel en nauwkeurig is, kunnen er fouten en omissies optreden en kan de informatie die hier wordt gepresenteerd, na verloop van tijd verouderd raken.

Andere berichten die u misschien leuk vindt

geparkeerde vrachtwagenvloot

Meet de productiviteit van uw wagenpark en verminder stilstandtijd met telematica

Het meten van de productiviteit van uw wagenpark met telematica kan de efficiëntie verbeteren en uw bedrijf geld besparen.

November 30, 2023

Auto's op een snelweg in de file

De complete gids voor stationair draaien van de motor: Begrijp, herken en stop stationair draaien

Stationair draaien verhoogt het brandstofverbruik en de operationele kosten. Lees hoe u dit kunt minimaliseren, met tips voor het instellen van regels, meldingen, coaching van bestuurders en rapportage over stationair draaien.

October 27, 2023

Auto's op een snelweg

Gebruik de kracht van Geotab Data Intelligence voor geoptimaliseerd wagenparkbeheer

Ontdek hoe Geotab Data Intelligence het wagenparkbeheer transformeert en voertuiggegevens omzet in bruikbare inzichten via geavanceerde analyses en AI.

October 16, 2023

4x4electric voertuig rijdt op zandweg op episch elektrisch avontuur met Geotab

4x4electric overschrijdt 29.000 km op episch Afrikaans avontuur

Geotab werkt samen met 4x4electric om de geschiktheid van EV's voor enorme ritten aan te tonen

September 28, 2023